Obezite neden bir hastalıktır?

Obezite neden bir hastalıktır?

Obezite insan ömrünü kısaltması ve ortaya çıkardığı yan etkiler ile yaşam kalitesini  bozması  nedeniyle aslında bir hastalıktır.

insan yaşam biçimindeki bozulmalar ile toplumda  görülme oranı giderek artmaktadır. 2010 yılında dünya çapında meydana gelen  57 milyon ölümden  36  milyonu  yani yaklaşık üçte ikisi kardiyovasküler  hastalıklar , kanserler, diyabet ve kronik akciğer hastalıklarını içeren bulaşıcı olmayan hastalılardan kaynaklanmıştır.

Dünyada her yıl  en az 3 milyon insan  fazla kilolu olmak nedeniyle ölmektedir. Dünya sağlık örgütü  verilerine göre avrupadaki yetişkinlerdeki Tip 2 Diyabetin  %80 ninden , iskemik kalp hastalıklarının %35 inden  ve hipertansiyonun  %55inden obezite sorumludur.

Türkiye beslenme  ve sağlık  araştırması sonuçlarına göre obezite sıklığı  19  yaş  ve üzerindeki bireylerde %30 ken , fazla kilolu olma sıklığı %35 olarak tespit edilmiştir.

Obezitenin Değerlendirilmesi Vücut kütle indeksi= VKI (Kg / boy m2)

Zayıf < 18,5

Normal 18,5 – 24,9

Fazla kilo 25 – 29,9

Obez 

1. Derece 30-34,9

2. Derece 35-39,9

3. Derece   > 40 (morbid obez)

Örnek: 1.60 cm boyunda bir kişi 49-64 kg normal,

65-77 kg fazla kilolu,

78-102 kg obez,

103-128kg morbid obez,

129 kg ve üstü süper morbid obez

Türkiye diyabet epidemiyoloji ( turdep-I) çalışmasında  obezite prevalansı %22.3 (  kadın %30, erkek %13 ) olduğu  saptanmıştır. Yaklaşık 24 bin kişinin tarandığı TOHTA çalışmasında Türkiye’ de  obezite oranı %25 olarak tespit edilmiştir.

OBEZİTE sıklığı ve kötü sonuçları  ile bu kadar önemliyken ele alınması ve tedavisi de bir o kadar hassas olmalıdır.

Tedavide kişinin  bütünüyle yaşam şekli değişikliği motive edilmelidir.

-Beslenme alışkanlıkları

– Ailede ve toplumda geleneksel olarak  doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi

-yemeklerin hazırlanma ve saklanma koşulları

-Günlük aktivite oranı

-Spor yapma alışkanlığı

-Uyku düzeni

-Günlük su içme oranı

-stres yönetimi

düzene sokulmalı  ve toplumda gıda denetim ve reklam anlayışı doğru bir şekilde ele alınmalıdır.