Obezite – Metabolik Sendrom ve Kronik Hastalıklar

Obezite – Metabolik Sendrom ve Kronik Hastalıklar

Obezite ve Metabolik Sendrom

Merhaba,
karantina günlerinden geçip yeni normal hayatımıza adım attık. Hepimizin evde kaldığımız günlerde daha çok yiyip daha az hareket ettiğini düşünerek, bugün obezite ve metabolik sendromdan bahsetmek istedim.

Obezite
Dünya sağlık örgütü (WHO) tarafından artık bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Vücut kitle indeksi ( VKİ ) 30’un üzerinde olmaya başladığında Obeziteden bahsediyoruz.

Metabolik sendrom obezitesi olanlarda daha sık görülmektedir. METSAR araştırmasına göre 20 yaş üzeri Türk erişkinlerinde kadınlarda %40, erkeklerde %28 obezite olduğu tespit edilmiştir. Metabolik sendrom ve Obeziteyi başlı başına bir sorun olarak görüp ele almak gerekmektedir. .

Metabolik sendrom:

  1. Erkeklerde bel çevresi 94 cm, kadınlarda ise 80 cm üzerinde olması
  2. Kanda trigliserid düzeylerinin 150’nin üzerinde olması
  3. HDL kolesterol kadınlarda 50’nin altında, erkeklerde 40 ın altında olması
  4. Büyük tansiyon değerinin 130mmhg’nin üzerinde ve küçük tansiyon 85mmgh’nin üzerinde olması
  5. Açlık kan şekerinin 100’ün üzerinde olması

Bu 5 maddeden 3’ü bir kişide bulunduğunda metabolik sendrom tanısı konulur.

Metabolik sendrom Şeker hastalığını yani diyabet riskini 5 kat ve kalp damar hastalığı riskini de en az 2 kat arttırmaktadır. Ayrıca kilo sorunu, diz -kalça gibi eklemler için büyük risk teşkil eder. Dolayısıyla Obezite ve Metabolik sendrom kişide gelecek yıllarda olabilecek kronik hastalıklarının başlangıcıdır…
Doğru beslenme, bağırsak sağlının düzenlenmesi, doğru egzersizin nasıl yapılacağının öğrenilmesi için Obeziteyle ilgilenen hekimlere başvurmak uygun olacaktır.

 

Vücut Kitle İndeksi(VKİ):

 vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. İdeal ağırlık ise ulaşılmak istenen VKİ’nin, boy uzunluğunun karesi ile çarpılmasıyla elde edilir. Vücut Kitle İndeksi (VKİ) = Vücut Ağırlığı (kg.) / Boy uzunluğunun karesi (m.)