HbA1c Nedir?

HbA1c Nedir?

HbA1c vücutta glikasyon adını verdiğimiz dokuların şekerlenme durumunu gösterir. Glikasyon enzimler olmadan oluşur. Burada şekerin protein ya da bir lipite kovalent bir bağlanma şekli mevcuttur.

Glikolize hemoglobin testi (HbA1c)

Hba1c kan testi olan glikolize hemoglobin testi ortalama 2-3 aylık periyot içinde kan glikoz düzeyi hakkında bilgi verir.

Kan glikoz düzeyi arttığı zaman, glikoz molekülleri eritrosit içindeki hemoglobine bağlanır. Kanda normalin üzerinde glikoz ne kadar uzun süre kalırsa, o kadar fazla glikoz kırmızı kan hücrelerine bağlanır ve glikolize hemoglobin düzeyi artar.

Bu bileşik (glikolize hemoglobin bileşiği) eritrositlerin yaşam süresi olan ortalama 120 gün , aynı durumda devam eder.

  • Normalde HbA1c düzeyi 5.7 nin altında olmalıdır.
  • Diyabet hastalarında önemli bir takip kriteridir.

Bazı durumlarda HbA1c diyabet tanı ve takibinde kullanılmamalı ya da çok dikkatli kullanılmalıdır. Bunlar Nedir?

  • Hemoglobinopatiler (Akdeniz anemisi taşıyıcılığı ve hastalığı, Orak hücreli anemi gibi)
  • Gebelikte (özellikle 14. haftadan sonra)
  • Hemodiyaliz yapılan hastalarda
  • Yakın zamanda geçirilen kanamalarda
  • Kan transfüzyonu yapılanlarda
  • Eritropoetin tedavisi görenlerde

Bunlar dışında HbA1c ölçümleri kan glikozu uzun süreli değerlendirilmesinde son derece yararlıdır.